Hotline: 0913.691.886

Tin Tức


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

   - Hạch toán chi phí kho, và hạch toán các chi phí khác- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán kho: theo dõi hàng hóa xuất và nhập kho- Xuất hóa đơn cho khách hàng sau khi xác nhận thanh toán và quản lý hóa đơn xuất bán.- Theo dõi công nợ ...

Xem chi tiết...
Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

- Phát triển thêm hệ thống phân phối của công ty, mở thêm đại lý mới tại khu vực quản lý mà công ty giao cho.- Thường xuyên tìm hiểu thị trường, gia tăng các mối quan hệ để có cơ sở mở đại lý mới: Dựa trên các yếu tố như vị trí, cơ sở ...

Xem chi tiết...